ВЯРА И ИСЛЯМ

В тази книга се споменава за религията и вярата на мюслюманите. За това се разказва за изновядването на мюслюманите в исляма. Тази книга се състои от 128 страници. От спечиално издание “ХАКИКАТ” пожете да намерите книгата. Който иска да и рочете тойата книга трябвя да чукнете началото на бутона.

НАМАЗ КИТАБЪ

В Тази книга се състом от 9 чисти изповядване, рамазан, намаз, подготовка за намаз (абдест, баня) ходене хаджия, даване момоиз на бедните. В книгата има молитви. Молитвите трябва да се четат на глас.